Revista Sibib
Vol. 23 Núm. 2 (2022)

Revista UCMaule
Núm. 10 extraor (2021)

Revista SIBIB
Vol. 1 Núm. 1